Co to jest ZSB?

Zintegrowany System Bezpieczeństwa (ZSB) to wspólny projekt Policji i placówek oświatowych mający na celu skoordynowanie prac wszystkich podmiotów, które maja wpływ na stworzenie "Bezpiecznej Uczelni".

CO TO JEST ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA?

 • to całokształt przedsięwzięć mających na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i gości;
 • to ciągły proces poszukiwania sposobów na minimalizację sytuacji niebezpiecznych w jakich mogą się znaleźć osoby w drodze na i z Uczelni na kampusie w pawilonach dydaktycznych oraz w domach studenckich;
 • to nieustanna współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

INFORMACJE

  • Informujemy, że po audycie wdrażanego projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przeprowadzonym w dniu 2 października 2009 roku przez przedstawicieli Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nasza Uczelnia otrzymała Certyfikat: Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo.
   W dniu inauguracji roku akademickiego 2009/2010 Małopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Rokita wręczył Certyfikat Rektorowi AWF prof. dr hab. Andrzejowi Klimkowi.

 

 • W dniu 24 marca 2009 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zostało podpisane kolejne
  Porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego a Komendą Miejską Policji w Krakowie.
  Podpisanie Porozumienia dotyczy współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie naszej Uczelni.
  Akt współpracy podpisali Rektor AWF prof. dr hab. Andrzej Klimek oraz Komendant Miejski Policji insp. mgr Wacław Orlicki.      
     

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH

Wydarzenia z 11 września 2001 roku w USA czy ostatnia seria zamachów bombowych w Madrycie pokazują najlepiej, że na świecie nie ma kraju wolnego od zagrożeń zamachami terrorystycznymi. Dlatego też warto jest wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia zamachem oraz jakie okoliczności winny skłonić nas do reakcji. 

Załączniki:
Pobierz plik (Wziecie_zakladnikow.doc)Wziecie_zakladnikow.doc[Wzięcie zakładników][ ]29 kB
Pobierz plik (Przesylka.doc)Przesylka.doc[Przesyłka niewiadomego pochodzenia][ ]25 kB
Pobierz plik (Ladunek_wybuchowy.doc)Ladunek_wybuchowy.doc[Podłożenie ładunku wybuchowego][ ]28 kB

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: