Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Warunki wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej oraz nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu

 Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wydrukowaną i podpisaną wersję wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć w 1 egz. (wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata)

Załączniki:
Pobierz plik (wzor_autoreferat.pdf)wzór autoreferatu przy wszczęciu postępowania habilitacyjnego[wzór autoreferatu przy wszczęciu postępowania habilitacyjnego][ ]64 kB
Pobierz plik (Oswiadczeniewspolautora.pdf)wzór oświadczenia współautora[wzór oświadczenia współautora][ ]121 kB
Pobierz plik (K O M U N I K A T N R 5.pdf)Komunikat Centralnej Komisji ws skladania dokumentów przy postępowaniu habilit [Komunikat Centralnej Komisji ws skladania dokumentów przy postępowaniu habilit ][ ]73 kB
Pobierz plik (wzor_wniosku.pdf)wzór wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego[wzór wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego][ ]64 kB
Pobierz plik (warunki_wszczecia_postepowania_o_nadanie_tytulu_naukowego_doktora_habilitow~.jpg)doktor_hab.jpg[Warunki wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej][ ]561 kB
Pobierz plik (Wykaznaukiprzyrodnicze.pdf)wzór wykazu opublikowanych prac naukowych[wzór wykazu opublikowanych prac naukowych][ ]204 kB
Pobierz plik (warunki_wszczecia_postepowania_o_nadanie_tytulu_profesora_nauk_o_kulturze_f~.jpg)profesor_nauk.jpg[Warunki wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej][ ]623 kB

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: