Prof. dr hab. Andrzej Klimek

Prof. dr hab. Andrzej Klimek, urodzony 28 października 1968 roku w Krakowie. Absolwent kierunku rehabilitacji ruchowej krakowskiej AWF, podczas studiów laureat złotej odznaki ogólnopolskiej edycji konkursu Primus Inter Pares. Od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu Nauk Biomedycznych AWF w Krakowie.

Specjalista w zakresie fizjologii człowieka i fizjologii sportu. Doktor (1995), Doktor habilitowany (2004), profesor nauk o kulturze fizycznej (2011). Rektor AWF w Krakowie w latach 2008-2016, obecnie Prorektor ds. Studenckich i Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych ds. Nauki. Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie (2005-2008) oraz Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Dydaktyki (2002-2005) i ds. Nauki (2005-2012).

Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Z-ca Przewodniczącego Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa oraz członek Zarządu i Przewodniczący Rady Programowo-Badawczej KS AZS AWF Kraków. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej oraz International Association of Sport Kinetics. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-2002), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2007-2012), członek Zarządu oraz Komisji Szkolenia Instruktorów Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego (2000-2002). Przewodniczący Kolegium Wydawniczego AWF w Krakowie oraz Kolegium Redakcyjnego wydawnictwa Monografie AWF w Krakowie (2008-2016), z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma Human Movement, członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Antropomotoryka, członek Rady Naukowej czasopisma Medicina Sportiva, członek Komitetu Naukowego czasopisma Sport Wyczynowy. Autor lub współautor ponad 80. prac naukowych, kierownik projektów i wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 5. grantów AWF w Krakowie oraz 9. grantów KBN, MNiSW i NCN, promotor 4. obronionych prac doktorskich.

Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego, Złotą Odznaką Za Zasługi dla Sportu. Wielokrotnie uhonorowany nagrodami indywidualnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wkład pracy i zaangażowanie w działalność Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Zawodowy Instruktor Narciarstwa Międzynarodowej Organizacji Instruktorów Zawodowych ISIA, Instruktor Wykładowca Narciarstwa Zjazdowego SITN PZN, Międzynarodowy Instruktor Narciarstwa IVSI, Instruktor Narciarstwa Biegowego PZN, Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ, Sternik motorowodny, Młodszy Ratownik Wodny WOPR. Hobby: windsurfing, żeglarstwo, narciarstwo alpejskie.

awf_krakow.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: