Prof. dr hab. Aleksander Tyka

Prof. dr hab. Aleksander Tyka, urodzony 06 kwietnia 1951r. w Tarnowie, gdzie ukończył Technikum Chemiczne o specjalności „Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka w przemyśle chemicznym”, Studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ukończył w 1974 r. Bezpośrednio po studiach podjął pracę  w Zakładzie Fizjologii Człowieka AWF w Krakowie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego od asystenta do profesora. W 2009 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł naukowy profesora. W Akademii pełnił wiele funkcji, m.in. był: kierownikiem Pracowni Fizjologicznych Podstaw Adaptacji, v-ce dyrektorem Instytutu Fizjologii Człowieka ds. Nauki, kierownikiem Zakładu Fizjologii i Biochemii, prodziekanem na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz prorektorem ds. studenckich. Był członkiem ciał kolegialnych m.in. senatorem i członkiem rady wydziału,  przewodniczącym wielu senackich komisji.

W swoim dorobku ma  ponad 100 prac i doniesień naukowych oraz liczne ekspertyzy naukowe wykonane na zlecenie związków, stowarzyszeń i klubów sportowych oraz zakładów przemysłowych. Jego dorobek naukowy jest bezpośrednio związany z fizjologią i biochemią sportu a w szczególności z fizjologią środowiskową, teorią sportu i sportem osób niepełnosprawnych. W sferze zainteresowań naukowych są badania reakcji fizjologicznych i przebiegu adaptacji organizmu człowieka, w tym najwyższej klasy sportowców, do pracy o zróżnicowanej intensywności, w różnych porach doby (rytmy circadialne), czy w odmiennych warunkach środowiska zewnętrznego (np. wysoka i niska temperatura otoczenia, hipoksja hipoksyczna-normobaryczna). Jest też autorem oryginalnych planów i programów studiów na kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja i fizjoterapia. Jako opiekun naukowy wypromował 11 doktorów nauk o kulturze fizycznej, 160 magistrów i ponad 200 licencjatów. Był wielokrotnie powoływany na recenzenta prac doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich. Od ponad 20 lat jest też zatrudniony w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, gdzie z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pełni funkcję opiekuna naukowego i senatora.

W ramach kontaktów naukowych odbył staże zagraniczne w Mahidol University w Bangkoku w Tajlandii, dwukrotnie w University of Kuopio i w Wyższej Uczelni w Tampere (Finlandia)  oraz w McMaster University w Hamilton w Kanadzie. Uczestniczył czynnie w międzynarodowych zjazdach naukowych w Europie Zachodniej i USA. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w tym Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz American College of  Sports  Medicine (ACSM).

Prywatnie jest żonaty, ma żonę – Elżbietę, doktora nauk o kulturze fizyczneji dwoje dorosłych dzieci Dariusza i Annę oraz wnuka Kacperka. Jego hobby to narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, górska turystyka rowerowa i wędkarstwo muchowe.

 

AWF_Reklama_220.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: