Władze Koła PCK

WŁADZE  KOŁA  PCK  I  KLUBU  HDK  PCK

 

Dnia 16 maja 2012 r. odbyły się wybory do Zarządu Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK oraz Komisji Rewizyjnej, działających w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

 

Skład Zarządu:
Przewodniczący/Prezes – Wątorek Piotr  stud. TiR
Z-ca Przewodniczącego/Prezesa – Boczkaja Kamila stud. TiR
Sekretarz – Zubek Agata stud. TiR
Skarbnik – Zadębska Klaudia stud. TiR
Członek – Skalniak Marcin stud. WF

 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Madejski Przemysław stud. Fizjoterapii
Sekretarz – Ziętek Mateusz stud. TiR
Członek – Juraszek Michał stud. WF

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: