Godło i insygnia

Akademia Wychowania Fizycznego posiada godło nawiązujące do tradycji symbolu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kartusz herbowy obramowany trzema liniami posiada kształt stadionu lekkoatletycznego. Pośrodku pola oddzielone dwiema liniami widnieją dwa skrzyżowane berła Uniwersytetu Jagiellońskiego. W górnej części kartusza, nad berłami, widnieje korona Kazimierza Wielkiego – założyciela Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pod nią litery AWF. W dolnej części kartusza, pod berłami napis „Kraków”, poniżej liczba 1927, wskazująca rok rozpoczęcia działalności Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego Uczelnia się wywodzi. Całość godła koloru
złotego na granatowym tle.
Godło Akademii Wychowania Fizycznego jest znakiem prawnie zastrzeżonym i nie może być wykorzystywane w żaden sposób bez zgody władz AWF.

 

Insygnia Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: berło, pierścień oraz łańcuch.

awf_krakow.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: