Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

SKŁAD SENATU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

NA OKRES KADENCJI 2016-2020

 

Władze Uczelni

 

 1. Prof. dr hab. Aleksander TYKA – Rektor
 2. Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA – Prorektor ds. Nauki
 3. Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK – Prorektor ds. Studenckich
 4. Dr hab. Michał SPIESZNY, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
 5. Dr hab. Marek PIENIĄŻEK, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 6. Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

 

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

 

 1. Dr hab. Jan BLECHARZ, prof. nadzw., Wydz. WFiS
 2. Prof. dr hab. Jerzy CEMPLA, Wydz. WFiS
 3. Dr hab. Wieslaw CHWAŁA, Wydz. WFiS
 4. Dr hab. Dobiesław DUDEK, prof. nadzw., Wydz. TiR
 5. Dr hab. Janusz JAWORSKI, Wydz. WFiS
 6. Dr hab. Ewa KAŁAMACKA prof. nadzw., Wydz. Rh.R.
 7. Prof. dr hab. Leszek KOŁODZIEJSKI, Wydz. Rh.R.
 8. Dr hab. Grzegorz LECH, Wydz. WFiS
 9. Dr hab. Anna MIKA, Wydz. Rh.R.
 10. Dr hab. Piotr MIKA, Wydz. Rh.R.
 11. Prof. dr hab. Edward MLECZKO, Wydz. WFiS

 

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

 

 1. Dr Dorota GAZUREK, Wydz. Rh.R.
 2. Dr Krzysztof LATINEK, Wydz. WFiS
 3. Mgr Marek PLUTA, SJO
 4. Dr Jerzy RACIBORSKI, Wydz. TiR

 

Grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickim

 

 1. Mgr Ewa BABULA
 2. Mgr Czesław KOWAL
 3. Pani Bogusława REGUŁA

 

Grupa studentów

 

 1. Student Kacper DZIEDZIC
 2. Studentka Karolina GUJDA
 3. Studentka Oliwia KAFEL
 4. Studentka Elżbieta KOKOSZKA
 5. Studentka Joanna SZUMIEC
 6. Doktorantka mgr Iwona SULOWSKA

 

Zaproszeni goście

 

 1. Mgr Józef ŻMIGRODZKI – Kanclerz
 2. Mgr Dariusz HOROSIN – Kwestor
 3. Mgr Renata MROCZEK – Dyrektor Biblioteki Głównej
 4. Dr Marian FIEDOR – Przedstawiciel ZNP
 5. Bogumiła SZCZEPANIK – Przedstawiciel NSZZ SOLIDARNOŚCI

 

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: