Punktacja za działalność naukową

Wybrane zasady punktacji za publikacje naukowe na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową; (Dz. U. Nr 205 poz. 1489)
  2. Komunikatu nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikacje naukową.
  3. Listu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Kierowników Jednostek Naukowych z dnia 15 listopada 2007 r. (syg. DBB/4901/2007)
  4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 poz. 1359) wraz z załącznikami nr 1 i 2;
  5. Komunikatu nr 2 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (Dz. Urz. MNiI nr 12 poz. 51) i uzupełniony komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 roku (Dz. Urz. MNiI nr 13 poz. 57)
  6. Listu Ministra Nauki i Informatyzacji do Kierowników jednostek z dnia 07 października 2005 r. (syg. DBB/2221/2005)

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
i

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_nr_9.pdf)komunikat_nr_9.pdf[Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową][ ]576 kB
Pobierz plik (zasa_pun1.pdf)zasa_pun1.pdf[Zasady punktacji za działalność naukową][ ]137 kB
awf_krakow.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: