Przywileje - uprawnienia członków PCK HDK


Honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:

a) płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi – na czas i warunkach określonych odrębnymi przepisami (dla studentów usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach),

b) posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,

c) świadczenie zakładów opieki zdrowotnej otwartej i aptek poza kolejnością,

d) bezpłatne leki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w „Regulaminie klubów honorowych dawców krwi PCK”,

f) możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,

g) możliwość otrzymania odznaczeń państwowych na warunkach określonych w „Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK”.

pkt. 6. Statusu HDK PCK


Honorowy dawca krwi powinien:

a) dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,

b) wyróżniać się postawą etyczną zasługującą na społeczne uznanie,

c) być rzecznikiem idei honorowego krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża,

d) co najmniej raz w roku bezinteresownie oddawać swoją krew lub jej składniki na rzecz anonimowego biorcy,

e) uprzedzać swojego pracodawcę o terminie zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego,

f) informować lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie przed pobraniem krwi o wszelkich zauważonych u siebie ujemnych zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddawanie krwi, a także przyjmowanych lekach,

g) przestrzegać przepisów dotyczących częstotliwości i ilości oddawania krwi i jej składników,

h) w przypadku zrzeszenia się – przestrzegać postanowień „Regulaminu klubów honorowych dawców krwi PCK”,

i) przestrzegać postanowień Statusu HDK.


pkt. 5. Statusu HDK PCK


WSZYSTKICH AKTYWNYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z 20% RABATU NOCLEGOWEGO

W AKCJI DAWCOM W DARZE UCZESTNICZĄ:

- Bacówka PTTK na Bereśniku: http://www.beresnik.pl/, tel. 018 2621356
- Bacówka w Jamnej: http://www.jamna.amu.edu.pl/, tel. 014 6654118
- Bacówka PTTK "Jaworzec": http://www.jaworzec.eu/, tel. 0509 244934
- Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu: http://www.krawcow.pttk.pl/, tel. 0504 684027
- Bacówka PTTK na Maciejowej: http://www.maciejowa.pl/, tel. 018 4475729
- Bacówka PTTK Pod Małą Rawką: http://www.rawki.pl/, tel. 504 170127
- Bacówka PTTK na Rycerzowej: http://www.rycerzowa.pl/, tel. 033 8626262
- Bacówka PTTK nad Wierchomlą: http://www.wierchomla.pttk.pl/, tel. 0502 458518
- Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa Lubogoszcz: http://www.lubogoszcz.mszana.pl/, tel. 018 3313001
- Chata Wuja Toma: chatawujatoma.prv.pl, tel. 033 8274145
- Chatka Górzystów: http://www.chatkagorzystow.sudety.it/, tel. 075 7532533
- Gościniec "Banica": http://www.banica.com.pl/, tel. 018 3510043
- Górski Dom Turysty "Pod Kopą Biskupią": http://www.biskupiakopa.pl/, tel. 077 4397584
- Pensjonat "Bryza" w Łebie: http://www.bryzaleba.pl/, tel. 059 8661442
- Schronisko PTTK Andrzejówka: http://www.andrzejowka.com.pl/, tel. 074 8424883
- Schronisko PTTK na Błatniej: chatawujatoma.prv.pl, tel. 033 8536484
- Schronisko PTTK na Hali Krupowej: http://www.krupowa.pttk.pl/, tel. 018 4475005
- Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej: http://www.halalabowska.pttk.pl/, tel. 018 4476453
- Schronisko PTTK na Hali Miziowej: http://www.halamiziowa.pl/, tel. 033 4887254
- Schronisko PTTK Klimczok: http://www.schroniskoklimczok.com.pl/, tel. 033 8145288
- Schronisko Kremenaros: bsih-pttk.webpark.pl/kremenaros, tel. 013 4610605
- Schronisko PTTK na Kudłaczach: http://www.kudlacze.pttk.pl/, tel. 012 2748995
- Schronisko PTTK na Leskowcu: http://www.leskowiec.pttk.pl/, tel. 033 8721694
- Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim: http://www.lubon.pttk.pl/, tel. 018 2676435
- Schronisko PTTK na Magurze Małastowskiej: http://www.magura.wierch.pl/, tel. 018 3518057
- Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach: http://www.markowe.wierch.pl/, tel. 033 8775105
- Schronisko PTTK "Murowaniec": http://www.murowaniec.e-tatry.pl/, tel. 018 2012633
- Schronisko PTTK "Orlica": http://www.orlica.com/, tel. 018 2622245
- Schronisko PTTK na Połoninie Wetlińskiej: bieszczady.net.pl/chatkapuchatka, tel. 0502 472893
- Schronisko PTTK na Przegibku: przegibek.pttk.pl, tel. 033 8644139
- Schronisko PTTK "Pod Łabskim Szczytem": http://www.labskiszczyt.pl/, tel. 075 7526088
- Schronisko PTTK "Samotnia": http://www.samotnia.com.pl/, tel. 075 7619376
- Schronisko PTTK "Skrzyczne": http://www.skrzyczne.szczyrk.pl/, tel. 033 8178588
- Schronisko PTTK "Stare Wierchy": http://www.starewierchy.eu/, tel. 018 2675297
- Schronisko PTTK na Stogu Izerskim: http://www.stogizerski.republika.pl/, tel. 075 7522110
- Schronisko PTTK "Trzy Korony": http://www.trzykorony.pl/, tel. 018 2629823
- Schronisko PTTK na Turbaczu: http://www.turbacz.eu/, tel. 018 2667780
- Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy: http://www.wielkaracza.wierch.pl/, tel. 0516 187556
- "Stara Chata" w Soblówce: http://www.soblowka.pl/, tel. 033 8623051

Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że ostatnie pobranie miało miejsce nie dawniej niż przed rokiem. Rabat nie sumuje się z innymi ulgami.

Aktualny wykaz obiektów oraz dokładne informacje o Akcji DAWCOM W DARZE znajdują się na stronie: http://www.dawcom.wierch.pl/

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: