Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Ubiegając się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów wypełniony i podpisany wniosek ( zał nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej )

Termin : 14 października br.

Do wniosku należy dołączyć oryginał decyzji – orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

Ubiegając się o stypendium należy złożyć obowiązkowo oświadczenie o pobieraniu stypendium tylko na jednym kierunku studiów ( zał. nr 5 do Regulaminu )

 

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: