Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Wniosek ( zał. nr 6 do Regulaminu )

Osiągnięcia należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami wymienionymi w § 13  do Regulaminu i złożyć u Kierownika Studium Doktoranckiego w terminie do 30 września.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: