Stypendium ministra dla doktorantów

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 3 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.  

II. Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów  na rok akademicki 2016/2017:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

 

Kompletne wnioski o stypendium na rok akademicki 2016/2017 należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów pok. 203 paw. A w nieprzekraczalnym terminie do 20 września b.r.