Plan pracy Koła PCK

 

Lp. Zadanie  Termin Odpowiedzialni
  1.
Zebranie organizacyjne członków Koła PCK i Klubu HDK PCK
styczeń Zarząd
2.
Systematyczne uzupełnianie strony WWW Koła PCK i Klubu HDK PCK
Cały rok Opiekun Koła PCK
i Klubu HDK PCK
3.
Akcja oddawania krwi „Wampiriada” - dwa dni
styczeń Zarząd Koła PCK
i Klubu HDK PCK
4. „Wielkanoc z PCK” – zbiórka paczek żywnościowych lub zbiórka pieniędzy dla potrzebujących.
marzec/kwiecień  Kierownik sekcji
charytatywnej
5. Akcja oddawania krwi „Wampiriada” - dwa dni kwiecień Zarząd Koła PCK
i Klubu HDK PCK we współpracy z URSS
6.
„Gorączka złota” – zbiórka złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 gr
maj Kierownik sekcji
charytatywnej
7.  Światowy Dzień PCK i CK. Tydzień PCK. Obchody rocznicowe PCK. maj  Zarząd Koła PCK
i Klubu HDK PCK
8.
Akcja oddawania krwi „Wampiriada” - jeden dzień
maj Zarząd Koła PCK
i Klubu HDK PCK
9. Dni Honorowego Dawcy Krwi – akcja oddawania krwi „Wampiriada” - dwa dni
październik/listopad Zarząd Koła PCK
i Klubu HDK PCK
10.
Światowy Dzień Walki z Głodem; Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem – akcja zbiórki żywności
listopad/grudzień Kierownik sekcji
charytatywnej
11.
Uroczyste zebranie członków. Podsumowanie za rok działalności
- połączone z nadaniem odznaczeń oraz wyróżnień członkom
Koła PCK i Klubu HDK PCK
listopad/grudzień Opiekun i Zarząd
Koła PCK
i Klubu HDK PCK
12.
Pomoc chorym bezdomnym z ul. Makuszyńskiego 19
Cały rok Kierownik sekcji
wolontariatu

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: