Nowości

Kategoria naukowa „A” dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Z radością informujemy, iż w wyniku oceny dokonanej przez Komitet Ewaluacyjny Jednostek Naukowych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 4 maja 2016 roku przyznał Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Sportu kategorię naukową „A”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla studentów i doktorantów

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich  dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017. LINK do ogłoszenia.

Kurs na intruktora sportu z tenisa

W semestrze letnim 2015/2016 dla kierunku WF II i III roku studiów licencjackich i I i II roku studiów magisterskich planowane jest uruchomienie specjalizacji instruktora sportu z zakresu tenisa. Zapisy do końca lutego w hali tenisowej pokój Nr 13.

Do wszystkich pracowników i studentów AWF Kraków.

W związku z możliwym zagrożeniem terrorystycznym uprasza się wszystkich pracowników i studentów o zachowanie wzmożonej czujności, jak również nie pozostawianie bez opieki podręcznego bagażu tj. toreb, paczek itp.

Czytaj więcej...

Konkurs na hasło Festiwalu Nauki

Organizatorzy Festiwalu Nauki w Krakowie 2016, zapraszają do udziału w konkursie na hasło tegorocznej edycji tej imprezy. Więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej...

Komunikat Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+

Zawiadamiam studentów polskich, że w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 istnieje możliwość uczestnictwa wraz ze studentami zagranicznymi, w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Podziękowanie

W grudniu 2015 roku przeprowadzono zbiórkę żywności dla chorych bezdomnych z noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 19 w Krakowie w ramach akcji „Czerwonokrzyska gwiazdka”.

Czytaj więcej...

SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna

Już po raz siódmy SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna zamierza przyznać NAGRODY JAKOŚCI NAUCZANIA. Szczegółowe informacje w załączniku.

Czytaj więcej...

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: