Komunikat Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+

Zawiadamiam studentów polskich, że w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 istnieje możliwość uczestnictwa wraz ze studentami zagranicznymi, w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Przykładowe przedmioty: Biomechanics of Sport; Methodology of Teaching in Physical Education; Morthological Selection in Sport, Sport vs Philosophy, Gerontology, Youth and Children Tourism. 

Udział dla studentów polskich w kursach wchodzących w skład Programu jest fakultatywny. Uczestnictwo w zajęciach będzie jednym z czynników branych pod uwagę podczas kwalifikacji na stypendia zagraniczne na rok akademicki 2016/2017 w ramach Programu Erasmus.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 16 lutego 2016 roku.

Informacje i zapisy w Biurze Rektora u Pani mgr inż. Anety Rudziejewskiej-Rudziewicz p.107, budynek główny - administracyjny.

Ilość miejsc ograniczona.

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

dr Andrzej Szczygieł

Załącznik:  Erasmus teaching programme for summer semestr 2015/2016

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: