Kurs na intruktora sportu z tenisa

W semestrze letnim 2015/2016 dla kierunku WF II i III roku studiów licencjackich i I i II roku studiów magisterskich planowane jest uruchomienie specjalizacji instruktora sportu z zakresu tenisa. Zapisy do końca lutego w hali tenisowej pokój Nr 13.