Zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy artykuł roku opublikowany w czasopiśmie „Folia Turistica”

LINK do artykułu na stronie Wydziału Turystyki i Rekreacji.