Komunikat Koordynatora Programu Erasmus+

Zawiadamiam pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów, w ramach Programu Erasmus+ dla nauczycieli - w celu prowadzenia zajęć oraz wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych .

W przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć  istnieje wymóg przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć.

Wyjazdy szkoleniowe pracowników poza wyjazdami do uczelni partnerskich mogą być również realizowane do instytucji, z którą AWF w Krakowie nie ma podpisanej umowy dwustronnej.

Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej musi być zakończony i rozliczony do 26 września 2016 r.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie następujących dokumentów:

- podania do Prorektora ds. Studenckich z prośbą o dofinansowanie wyjazdu,

- zatwierdzonego planu nauczania/planu szkolenia (w załączeniu).

Dokumenty należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich do dnia 20 listopada 2015 roku.

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Dr Andrzej Szczygieł

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: