Obrona Cywilna

Postępowanie w sytuacji zagrożenia terrorystycznego

Więcej informacji na temat zagrożenia terrorystycznego znajduje się na  internetowej:       

http://www.antyterroryzm.gov.pl/

Zagrożenia terrorystyczne

Alarm Ewakuacyjny

Zasady postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w obiektach Uczelni

Czytaj więcej...

Obrona Cywilna i przepisy ppoż.

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej...

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: