Konkursy

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 5 konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Szczegóły znajdują się na stronie MNiSW pod adresem
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

oraz pod numerami telefonów w MNiSW: 022 52 92 427; 50 17 107; 52 92 383

Konkurs obejmuje następujące moduły:
1. Moduł badawczy.
2. Moduł wspierający młodych humanistów.
3. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

 

mgr Andrzej Sagalara
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: