Ogólne informacje o IW

Identyfikacja Wizualna AWF - to reguły oraz zaprojektowane wzorce określające sposób, w jaki uczelnia jest postrzegana na zewnątrz.Wytworzenie spójnego obrazu pomaga wyróżnić się. Pomaga społeczności akademickiej naszej Uczelni identyfikować sie z nią i przedstawiać na różnych forach i arenach działalności jako jej członek.

Kompleksową identyfikację tworzą:
› system wizualny
› system przekazu (działania promocyjne)
› system zachowań (styl kontaktów z otoczeniem)

 

Szybka ocena zawartości, rozpoznanie czy identyfikacja jest zależna w dużym stopniu od doznań wzrokowych, dlatego najważniejszą rolę odgrywa jednolity system wizualny. Elementy graficzne mają bezpośredni wpływ na postrzeganie, przez co budują prestiż i otwarty, przyjazny wizerunek.


Podstawowym elementem Identyfikacji Wizualnej jest Księga Znaku Akademii. Stanowi ona fragment załącznika nr 1 do Statutu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Ważnymi elementami IW są również opracowywane w Dziale Organizacji Imprez wzory papierów firmowych oraz wizytówek oraz szablony do prowadzenia korespondencji elektronicznej (dostępne wkrótce).

 

Pobierz Księgę Znaku.


Pobierz szablony

 

Pobierz wersje barwne znakuAWF_Reklama_220.gif

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: