Rozbudowa i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego

POIG.02.03.01-00-016/09

„Rozbudowa i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego”


Celem realizowanej inwestycji jest zapewnienie na okres co najmniej 7 lat dostępu przez pracowników i studentów AWF, osób spoza Uczelni współpracujących lub realizujących prace własne i korzystających z wyników prac badawczych AWF wygodnego dostępu do medium teletransmitującego mogącego zapewnić żądane usługi i rozwiązania sieciowe. Rozwiązania będzie cechować uniwersalność, energooszczędność, elastyczność w zakresie rozwoju i łatwa możliwość rozbudowy w przyszłości. Rozwiązania będą gwarantować bezpieczeństwo danych, kontrolę i zabezpieczenie przed wypadkami losowymi (pożar, wyłączenia energii, awarie urządzeń).


Kalendarium:

11.01.2010 - rozpoczęliśmy realizację projektu,

6.04.2010 - rozpoczęliśmy Zadania 1,2,4 obejmujące Przebudowę lokalu serwerowni, przetarg objął również zadania 3, 5, 6 realizowane w III kwartale,

8.06.2010 - zakończone są prace budowlane, na podniesionej podłodze technicznej stoi świeżo dostarczony UPS, obok płyty sufitowe na... podłodze. Paczka wyraźnie przerasta Kierownika Projektu...

23.07.2010 - rozpoczęto przebudowę sieci w Pawilonie "A". Sporo kurzu, poprzerywanych kabli telefonicznych, ale 02.09.2010 sieć gotowa, telefony naprawione i wszędzie czysto.

23.12.2010 - rozpoczęto budowę sieci w DS3

03.02.2011 - zakończono dostawę serwerów

23.02.2011 - koniec Audytu Zewnętrznego - uff!

25.02.2011 - ostatni dzień projektu - wszystko wykonane!

Promocja

Działania promocyjne...

  • uruchomiono podstronę projektu na witrynie www Uczelni,
  • wykonano tablice informacyjne na terenie Uczelni,
  • oznakowano pomieszczenie Kierownika Projektu, szafę z aktami, skoroszyty,
  • wykonano tablicę informacyjną przy wejściu do pracowni,
  • zakupione urządzenia są opatrzone nalepkami UE i POIG,
  • na kioskach internetowych Uczelni umieszczono podświetlane tablice z logo POIG i UE,
  • dokonano zakupu materiałów promocyjnych z logo POIG i UE oraz AWF,
  • zakupiono bannery płócienne i tabliczki wewnętrzne z informacją o realizowanym projekcie,
  • w pomieszczeniach, przy wejściach powieszono tabliczki promujące POIG i UE.

zadania 1-6

Przebudowa i modernizacja serwerowni.

To kilka zadań:

1. prace budowlane

To przesunięcie ścian, zamurowanie okien, budowa "ogródka" na skraplacze i generator prądu

W prowizorycznych pomieszczeniach, gdzie w piwnicy stały niezabezpieczone stare serwery wykonano przebudowę: powiększono pomieszczenia kosztem "martwej" przestrzeni korytarza, przeniesiono rury wodne, wybudowano podwieszony sufit, antywłamaniowe drzwi. Pomieszczenia pomalowano - podłogę też. Doprowadzono instalację wodną i kanalizacyjną dla potrzeb klimatyzacji.

2. przeniesienie węzłów połączeń światłowodowych

Do starej serwerowni dochodziło sporo światłowodów. Każdy kończył się w innej skrzynce i na innej ścianie, większość była nie zakończona. Teraz wszystkie: stare i nowozałożone schodzą się w specjalistycznej szafie. Wszystkie są "zaspawane" i "ready to go!". Można przełączać się między starymi i nowymi!

3. budowa podłogi podniesionej (technicznej)

Takie podłogi pozwalają na instalacje pod powierzchnią ...wszystkiego. I na łatwy dostęp, przeróbki, dodatki do instalacji. Dzięki temu nie widać tysięcy różnych instalacji - co za tym idzie nie można ich uszkodzić! Pod podłogą hula zimny wiatr z klimatyzatorów - dlatego jest tam idealny brak kurzu no i pomalowana powierzchnia. Połowa czujników pożaru też jest pod podłogą.

4. wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Gruby jak ramię kabel na 250 amperów panowie kładli od 3 rano do 15 przy temperaturze 36 stopni! - będziemy mieli dwustopniowe zabezpieczenie przed wyłączeniem prądu!;

Potężne zasilacze UPS - takie jak przy biurowych komputerach ale nie na 300 watów tylko na 20 000 VA - a jeśli braknie prądu to jeszcze generator spalinowy na 100 kW. Do tego dwa źródła zasilania z dwóch transformatorów! Nawet potężna awaria w całym mieście nie zatrzyma naszych serwerów!!!

5. instalacja przeciwpożarowa

Specjalny system, który nie grozi ani ludziom ani drogim urządzeniom elektronicznym ale szybko gasi - odpukać - pożar;

Kilka czujek, specjalne dysze, elektroklapy - które na chwilę się otwierają aby wypuścić powietrze i centrala alarmowa. System gasi pożar w zarodku a jeśli ktoś przebywa w serwerowni, to nic mu się nie stanie przez 10 minut! Jedyny minus to koszt nabicia butli - kilkanaście tysięcy złotych ...

6. nowa klimatyzacja

Ta stara w poprzednim gorącym lecie aż dwukrotnie zawiodła...

Są dwa pomieszczenia: jedno z serwerami i urządzeniami sieciowymi a drugie z szafami UPS oraz urządzaniami sterującymi. Każde ma po dwa klimatyzatory: tydzień pracuje jeden a tydzień drugi. Gdyby któryś się zepsuł, to pracować będzie jego bliźniak. Nazywamy to zabezpieczeniem nadmiarowym typu N+1. Ta klimatyzacja utrzymuje idealnie zadaną temperaturę ale także i zadaną wilgotność - jest to klimatyzacja precyzyjna.

zadanie 7

To już sprawa bardzo specjalistyczna. Wymieniamy uczelniane serwery na coś bardzo nowoczesnego. Różnica będzie jak między Kopcem Kościuszki a Mount Blanc.

nie pojawi się wreszcie zamknięty Dziekanat (bo "coś się stało z serwerami..."). Na tym nowym sprzęcie dużo więcej będzie można zrobić ale cierpliwości: dzięki UE i MNiSW będziemy się mogli podszkolić i niedługo coś nowego zobaczymy.

zadanie 8

Na Uczelni pojawiły się "kioski internetowe" - zwane infokioskami czy też kioskami multimedialnymi. Mają lepsze parametry niż większość przez nas widywanych w marketach czy na ulicach miasta. Duży dotykowy monitor 22" no i metalowa odporna klawiatura... Po wprowadzeniu Elektronicznej Legitymacji Studenta będzie można zobaczyć nie tylko Internet - kioski są przystosowane do logowania się studentów legitymacją. Na razie 4 sztuki a jak się przyjmą to pojawi się więcej - może z następnego Projektu Europejskiego?

zadanie 9

W czasie wakacji w pawilonie "A" wymieniliśmy sieć komputerową. Transmisja przyspieszyła ze 100 Mb na 10 000 Mb, kabli ubyło a tych nowych nie widać. Rektorat i administracja przeskoczą w XXI wiek.

zadanie 10

Wykonano sieć komputerową w Domu Akademickim nr 3 dla 176 pokojów. Jest to 12 Piętrowych Punktów Dystrybucyjnych (PPD), połączenia do każdego pokoju i szybki przełącznik agregujący ruch w pomieszczeniu węzła sieci.

Pomiędzy piętrami ruch ma przepustowość 2 x 1Gb. Integracja z pozostałymi DS1 i DS2 połączeniami 10Gbps poprzez przełącznik rdzeniowy w serwerowni AWF. DS3 dostał Internet - Uczelnia wykonuje tam właśnie olbrzymi remont i montuje także kamery i bezprzewodowe punkty dostępu.

zadanie 11

foto fotoW ramach Zadania 11 przeprowadziliśmy Rewitalizację ogólnodostępnej pracowni komputerowej. Pracownia 502 wyposażona została w 25 nowoczesnych stanowisk komputerowych, rzutnik multimedialny, drukarkę, monitoring wizyjny i interaktywną tablicę.

Jest przystosowana do logowania się w przyszłości przy pomocy elektronicznej legitymacji studenta. Ponadto Władze Uczelni wykonały remont pomieszczenia sali 502: wykonano nową instalację elektryczną, uruchomiono klimatyzację, wykonano malowanie pomieszczenia, zakupiono nowe rolety, wykonano okładzinę ścian pomieszczenia obsługi, dokupiono nowe foteliki.

W pracowni możemy wykorzystywać w pełni ciekawe oprogramowanie: Smart Notebook, udostępnione wszystkim pracownikom Uczelni. Pozwala ono szybko i sprawnie przygotować interaktywny pokaz czy zajęcia.

 

Projekt realizujemy dzięki JM Rektorowi i przy dużej pomocy Kanclerzy i Kwestora.

Kierownikiem Projektu jest mgr inż. Paweł Kruszelnicki - redaktor tej strony, a na Inżyniera Projektu Rektor powołał Kajetana Misia.

To nie cały zespół wdrażający - dużo prac wykonali Marcin Kotek i Piotr Kawalec a reszta Działu Informatyzacji Uczelni im pomagała; zaangażowany był też Dział Technicznej Obsługi Obiektów, Sekcja Zamówień Publicznych, Kwestura i wiele innych osób... To dla nas ogrom pracy ale też wielka satysfakcja.

Budżet Projektu to 2 128 500 złotych z czego 1 809 225 złotych finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a 319 275 złotych pochodzi z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto Uczelnia własnymi siłami wykonywała wiele prac i - w miarę możliwości - uzupełniała dodatkowe zakupy.

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: