Szkolenia dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 2016.09.01 - 2018.07.31

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 955 278,75 zł i obejmuje:

  1. dofinansowanie z następujących źródeł:
    1. ze środków europejskich w kwocie 805 108,93 zł wydatków kwalifikowalnych projektu,
    2. ze środków dotacji celowej w kwocie 111 541,82
  2. wkład własny w kwocie 38 628,00 zł z następujących źródeł:
    1. ze środków publicznych w kwocie 38 628,00 zł.

 

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: