Budowa i instalacja zintegrowanego systemu zarządzania e-usługami uczelni dla kandydatów, studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych AWF w Krakowie

 

MRPO.01.02.00-12-023/15

„Budowa i instalacja zintegrowanego systemu zarządzania e-usługami uczelni dla kandydatów, studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych AWF w Krakowie”

 

Projekt nr MRPO.01.02.00-12-023/15 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. Działania 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Kwota projektu ⇒

Całkowita kwota projektu:                1 159 946,30 zł

Koszty kwalifikowane projektu:          736 224,87 zł

Koszty niekwalifikowane projektu:    423 721,43 zł

Termin realizacji projektu ⇒

od kwietnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Główny cel projektu ⇒

Zbudowanie i wdrożenie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zintegrowanego Systemu, opartego na scentralizowanych bazach danych, pozwalającej na wymianę danych w czasie rzeczywistym między obszarami dydaktycznym
i administracyjnym. W szczególności projekt realizuje:

 1. Zorganizowanie i uporządkowanie zbiorów informacji obsługujących procesy dydaktyczno-administracyjne.
 2. Dostęp do danych kandydatów, studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych za pomocą zintegrowanego systemu. 
 3. Możliwość wymiany, przetwarzania i aktualizacji tych samych danych w różnych obszarach działania dydaktyczno-administracyjnego uczelni.
 4. Sprawną obsługę studentów w zakresie spraw dydaktycznych i administracyjnych związanych z procesem kształcenia.
 5. Zwiększenie i udostępnienie zakresu zautomatyzowanych e-usług umożliwiających realizowanie większości spraw za pomocą medium internetowego. 
 6. Usprawnienie i poprawę jakości procesów świadczonych e-usług.
 7. Dostęp do elektronicznych dokumentów.
 8. Uruchomienie dwóch punktów personalizacji elektronicznych kart dla studentów AWF.
 9. Uruchomienie punktów dostępowych do usług.

Cele cząstkowe ⇒

Zaplanowane w projekcie rozwiązania metodyczne i techniczne mają zapewnić osiągnięcie następujących celów cząstkowych:

 1. Integrację systemów bazodanowych obszaru dziekanatowego i Systemu ERP.
 2. Oszczędności związane z kosztami utrzymania rozległych systemów.
 3. Oszczędność czasu poświęcanego przez studentów na załatwianie spraw administracyjnych i dydaktycznych.
 4. Oszczędności wynikłe w tytułu wsparcia technicznego systemów.
 5. Skrócony czas realizacji procesów dyaktyczno-administracyjnych przez uczelnię.
 6. Poprawa bezpieczeństwa dostępu do danych oraz ich przechowywania.
 7. Wiarygodność analiz i zestawień danych.
 8. Możliwość wymiany danych, składania sprawozdań i raportów zgodnych z wytycznymi zewnętrznych systemów zarządzanych przez inne instytucje.

Zakres rzeczowy projektu ⇒

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Zakup, instalację i wdrożenie Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) wraz z obsługą elektronicznej rekrutacji, wirtualnego dziekanatu oraz elektronicznej legitymacji studenckiej i doktoranckiej wraz z modułami koniecznymi do ich uruchomienia.
 2. Zakup, instalację i wdrożenie systemu ERP, który zapewni kandydatom, studentom oraz pracownikom dydaktycznym obsługę w zakresie spraw administracyjnych (obsługa i monitorowanie przebiegu przyjęcia pracownika dydaktycznego, wypłata wynagrodzeń, obsługa należności studentów) w całym cyklu zidentyfikowanych procesów. Wdrożenie będzie obejmowało migrację danych, szkolenia użytkowników oraz szkolenia dziedzinowe dla administratorów Zintegrowanego Systemu.
 3. Zakup licencji bazodanowych dla USOS i ERP, modułowych, oraz stanowiskowych.
 4. Przeniesienie danych historycznych.
 5. Integrację systemów USOS i ERP.
 6. Zakup urządzeń tworzących punkty dostępowe dla kandydatów, studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: