Działalność

Działalność


Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK i działających w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie za rok 2011

W 2011 roku zrzeszonych było 245 członków. Siedem razy zorganizowano akcje oddawania krwi „WAMPIRIADY” /jedną wspólnie z Samorządem Studenckim naszej Uczelni/, w których łącznie wzięło udział 229 osób. Ogólnie w 2011 r. członkowie klubu oddali 103.050 litrów krwi. Klub brał także udział w akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”, za co otrzymał wyróżnienie.
Dwukrotnie były organizowane akcje zbiórki żywności dla osób potrzebujących - „WIELKANOC Z PCK” i „CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA”. Łącznie zebrano 80kg 038g produktów spożywczych. Z zebranych produktów spożywczych w akcji „CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA” przygotowano 21 paczek dla chorych bezdomnych z Noclegowni przy ul. Makuszyńskiego 19. Przeprowadzono także akcję „GORĄCZKA ZŁOTA” – zbiórkę (do czterech puszek) złotych monet o nominałach 1, 2, 5 groszy. Sekcja wolontariatu utrzymuje stały kontakt z noclegownią dla obłożnie chorych bezdomnych przy ul. Makuszyńskiego 19. W maju zorganizowano uroczyste spotkanie dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie którego wręczono zasłużonym krwiodawcom odznaczenia i wyróżnienia. Współpracę z naszym klubem nawiązało XXX LO w Krakowie. W gablocie w holu głównym Uczelni i na stronie internetowej, systematycznie są zamieszczane najważniejsze informacje z działalności Koła i Klubu.
Serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej działalności Władzom Uczelni, Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr hab. Andrzejowi Klimkowi, dziekanom: Wydziału Rehabilitacji Ruchowej prof. dr hab. Annie Marchewce, Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu prof. dr hab. Jerzemu Cempli oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji prof. dr hab. Ryszardowi Winiarskiemu, kanclerzom: dr inż. Franciszkowi Romaniakowi i mgr Józefowi Żmigrodzkiemu oraz wszystkim życzliwym nam osobom.

 
Zarząd wraz z Opiekunem
Dr Eligiuszem Madejskim

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: