Dokumenty do pobrania

Uwaga! - Tu przeniesiono Regulamin Pracy.


Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_order_odzn.doc)ordery_odznaczenia.doc[Wniosek o nadanie orderu/odznaczenia][ ]77 kB
Pobierz plik (wniosek_ken.doc)wniosek_ken.doc[Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej][ ]42 kB
Pobierz plik (26-zarzadzenie.pdf)26-zarzadzenie.pdf[Organizacja ruchu pojazdów na terenie AWF w Krakowie][ ]103 kB
Pobierz plik (zarz_35_2007.doc)zarz_35_2007.doc[Zarządzenie nr 35/2007, regulamin przyznawania nagród Rektora AWF w Krakowie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ][ ]67 kB
Pobierz plik (zarz_40_2010.doc)zarz_40_2010.doc[Zarządzenie nr 40/2010, regulamin przyznawania nagród Rektora AWF w Krakowie dla nauczycieli akademickich][ ]98 kB
Pobierz plik (wzor_dziennika.doc)wzor_dziennika.doc[Wzór Dziennika Zajęć][ ]161 kB
Pobierz plik (zal_nr_6.doc)zal_nr_6.doc[Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Plan zamówień publicznych na roboty budowlane][ ]45 kB
Pobierz plik (zal_nr_1_do_zarz_nr_2.doc)zal_nr_1_zarz_nr_2.doc[Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009 - Regulamin udzielania zamówień publicznych][ ]97 kB
Pobierz plik (zal_nr_1a.doc)zal_nr_1a.doc[Załącznik nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Opis przedmiotu zamówienia][ ]44 kB
Pobierz plik (zal_nr_3.doc)zal_nr_3.doc[Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Regulamin pracy komisji przetargowej][ ]52 kB
Pobierz plik (zal_nr_2.doc)zal_nr_2.doc[Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Formularz zakupu sprzętu komuterowego niestandardowego][ ]43 kB
Pobierz plik (zal_nr_4.doc)zal_nr_4.doc[Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Plan zamówień publicznych na dostawę][ ]31 kB
Pobierz plik (zal_nr_5.doc)zal_nr_5.doc[Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Plan zamówień publicznych na usługi][ ]32 kB
Pobierz plik (wniosek_naucz_ind.doc)wniosek_naucz_ind.doc[Wniosek o przyznanie nagrody Rektora - indywidualnej pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim][ ]28 kB
Pobierz plik (wniosek_naucz_zesp.doc)wniosek_naucz_zesp.doc[Wniosek o przyznanie nagrody Rektora - zespołowej pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim][ ]42 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_zarz_35.doc)zalacznik_1_zarz_35.doc[Wniosek o przyznanie nagrody Rektora - indywidualnej pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim][ ]21 kB
Pobierz plik (zalacznik_2_zarz_35.doc)zalacznik_2_zarz_35.doc[Wniosek o przyznanie nagrody Rektora - zespołowej pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim][ ]22 kB
Pobierz plik (umowa-samochod-prywatny.doc)umowa-samochod-prywatny.doc[Druki umowy o wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych][ ]79 kB
Pobierz plik (zarz_33_2009.doc)zarz_33_2009.doc[Zarządzenie nr 33/2009 dot. dodatków specjalnych dla pracowników z tytułu warunków wykonywanej pracy][ ]80 kB
Pobierz plik (zalaczniki_zarz_2017_06.doc)zalaczniki_zarz_2017_06.doc[Załączniki-do-zarządzenia-nr-6-2017-umowy-cywilno-prawne-osoby-fizyczne-prowadzące-działalność-gospodarcza][ ]100 kB
Pobierz plik (zalaczniki_zarz_2017_02.doc)zalaczniki_zarz_2017_02.doc[Załączniki-do-zarządzenia-nr-2-2017-umowy-cywilno-prawne][ ]117 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_zarz_38.doc)zalacznik_1_zarz_38.doc[Załącznik nr 1 do Regulaminu pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat][ ]49 kB
Pobierz plik (zarzadzenie_14_2014.pdf)zarzadzenie_14_2014.pdf[Zarządzenie-nr-14/2014-nowelizacja-regulaminu-pracy-tekst-jednolity][01]223 kB
Pobierz plik (regulamin_organizacyjny.pdf)Regulamin Organizacyjny.pdf[Tekst ujednolicony z 30 marca 2011][03]233 kB
Pobierz plik (harmonogram_prac.pdf)harmonogram_prac.pdf[Harmonogram prac termomodernizacyjnych][05]2195 kB
Pobierz plik (rewers.doc)rewers.doc[Wzór rewersu na środki trwałe][06]31 kB
Pobierz plik (protokol-przekazania-skladnika-majatkowego.doc)protokol-przekazania-skladnika-majatkowego.doc[Wzór protokołu przekazania składnika majątkowego][07]32 kB
Pobierz plik (o-przeprowadzenie-likwidacj-wycofanego-z-uzytku-skladnika-majatkowego.doc)o-przeprowadzenie-likwidacj-wycofanego-z-uzytku-skladnika-majatkowego.doc[Wniosek o przeprowadzenie likwidacji wycofanego z użytku składnika majątkowego - wzór.doc][08]30 kB
Pobierz plik (zgloszenie-zbednych-skladnikow-majatkowych-do-zagospodarowania.doc)zgloszenie-zbednych-skladnikow-majatkowych-do-zagospodarowania.doc[Zgłoszenie zbędnych składników majątkowych do zagospodarowania - wzór][09]30 kB
Pobierz plik (2016_rozporzadzenie_nagrody_ministra.pdf)2016_rozporzadzenie_nagrody_ministra.pdf[Rozporządzenie MNiSzW w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich][10]694 kB
Pobierz plik (2016_nagrody_ministra_wzory_wnioskow.doc)2016_nagrody_ministra_wzory_wnioskow.doc[Wzór wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego][11]30 kB
Pobierz plik (nowy-wniosek-premiowy.doc)nowy-wniosek-premiowy.doc[Nowy wniosek premiowy][12]33 kB
Pobierz plik (harmonogram-postepowan.pdf)harmonogram_zamowien_2016.pdf[Harmonogram składania wniosków na dostawy (zamówienia publiczne)][13]608 kB
Pobierz plik (zal_nr_1.doc)zal_nr_1.doc[Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - WNIOSEK o udzielenie zamówienia][14]40 kB
Pobierz plik (19-zamowienia-o-wartosci-ponizej-30-tys-euro.pdf)19-zamowienia-o-wartosci-ponizej-30-tys-euro.pdf[ZARZĄDZENIE NR 19/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro][15]133 kB
Pobierz plik (protokol-real-zam-nieprz-30000-euro.pdf)protokol-real-zam-nieprz-30000-euro.pdf[Protokół realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro][16]110 kB
Pobierz plik (zlecenie-o-wart-nieprz-30000-euro.pdf)zlecenie-o-wart-nieprz-30000-euro.pdf[Zlecenie o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro][17]83 kB

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: