Badania

Badania finansowane z MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie wyników konkursów finansuje projekty badawcze o tematyce:

- dotyczącej wszystkich dyscyplin i dziedzin naukowych, zgłaszane przez wykonawców, zwane projektami własnymi;

- dotyczącej wszystkich dyscyplin i dziedzin naukowych, zgłaszane przez promotorów prac doktorskich, mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej, zwane projektami promotorskimi; - zamawianej przez MNiSzW, zwane projektami zamawianymi.

Konkursy są zamykane dwa razy w roku, tj. 31 stycznia i 31 lipca.

Formularze dotyczące projektów badawczych (grantów) do pobrania ze strony Ministerstwa: http://osf.opi.org.pl.

Wypełnione wnioski należy składać w Dziale Nauki i Wydawnictw (tel. (012)683-12-24) na 37 konkurs projektów badawczych (styczeń 2009) - do 15 stycznia 2009, a na 38 konkurs projektów badawczych (lipiec 2009) - do 30 czerwca 2009 roku.

Badania realizowane w latach 2007/08

BADANIA WŁASNE - 2008; GRANTY MNiSW – realizowane w roku 2008; Badania w ramach działalności statutowej realizowane w 2008 rok;
BADANIA WŁASNE - 2007; GRANTY MNiSW – 2007; DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – 2007

Czytaj więcej...

Badania własne

Badania własne są to badania naukowe i prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi kadry naukowej, a zwłaszcza: - rozwojowi naukowemu młodej kadry, - kształtowaniu specjalizacji naukowych jednostek organizacyjnych szkoły. Środki na badania własne są przyznawane przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych na podstawie wniosków składanych w Dziale.
Autorzy projektów zobowiązani są do wykorzystania przyznanych funduszy zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem i składania corocznie raportu z prowadzonych badań.

Zasady przyznawania funduszy na badania własne:

Czytaj więcej...

Witryny internetowe Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie:

Partnerzy: